Portfolio > Narrative

Reflection at Eaton's Pool

18"x21"x18"
2008